Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie
Ministerie BuZa
Calamiteitenfonds
Aanvullende info
Grensdocumenten
Gezondheid
Klimaat

 Reisinformatie

Canada

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 12-09-2019

Orkaan Dorian: Canada Nova Scotia en Newfoundland
d.d.  11-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 11 september 2019 voor orkaan Dorian voor Nova Scotia en Newfounland, Canada de volgende besluiten genomen:

  • ­Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 6 september voor Nova Scotia en Newfoundland, Canada, vanwege de passage van orkaan Dorian;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 september als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op Nova Scotia en Newfoundland waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen naar Nova Scotia en Newfoundland die op 6 september al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op Nova Scotia en Newfoundland als gevolg van de passage van orkaan Dorian niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen tijdelijk gestaakt.

Bij tijdelijke staking van de reis – bijvoorbeeld wegens evacuatie door de (lokale) overheid of wegens verblijf in shelters – heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen noodzaak tot  repatriëring. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk is dan kunnen in overleg met het Calamiteitenfonds reizen definitief worden gestaakt en klanten eerder dan gepland teruggehaald worden naar Nederland.

De redelijke kosten voor deze repatriëring komen – onder de voorwaarde dat hierover is overlegd met het Calamiteitenfonds – voor vergoeding in aanmerking.

Voor reizen naar Nova Scotia en Newfoundland met een vertrekdatum vanaf 6 september 2019 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Dorian bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.

(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Aanvullende info
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 03-10-2016

Extra informatie grensdocumenten

Sinds 10 november 2016
is het verplicht voor iedereen die per vliegtuig aankomt in Canada een goed- gekeurde eTA-aanvraag te kunnen overleggen. De aanvraag is na goedkeuring 5 jaar geldig en kost 7 CAD $.

Meer informatie en mogelijkheid om een eTA aan te vragen zie Canada.ca/eTA .

Zie voor verdere informatie over vereisten grensdocumenten Canada: http://www.cic.gc.ca/english/visit/apply-who.asp.  

Aanvraag is tevens mogelijk via visumcentrale.


ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Grensdocumenten
Heb je de juiste (grens)papieren voor jouw bestemming?
Sommige landen eisen een specifieke geldigheidsduur van jouw paspoort. Ook kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit land, soms afhankelijk van je nationaliteit. Kijk voor meer informatie hierover bij het ministerie van BuZa op deze pagina onder 'Reisdocumenten & visa' of vraag advies bij jouw reisonderneming.
Gezondheid
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 05-09-2014

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

RabiesKan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Klimaat

Weerstation ANCHORAGE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -10 
Februari  -6 
Maart  -3 
April 
Mei 
Juni  13 
Juli  15  10 
Augustus  14  11 
September  11  11 
Oktober 
November  -3 
December  -9 

Weerstation BANFF

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9 
Februari  -7 
Maart  -2 
April 
Mei  10 
Juni  14 
Juli  17 
Augustus  16 
September  11 
Oktober 
November  -3 
December  -7 

Weerstation CALGARY

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9 
Februari  -6 
Maart 
April 
Mei  12 
Juni  16  12 
Juli  19  10 
Augustus  18  10 
September  13 
Oktober 
November  -1 
December  -5 

Weerstation EDMONTON

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -13 
Februari  -10 
Maart  -3 
April 
Mei  13 
Juni  17  10 
Juli  19  10  10 
Augustus  18 
September  12 
Oktober 
November  -2 
December  -9 

Weerstation GANDER AIRPORT

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4  19 
Februari  -5  17 
Maart  -1  17 
April  15 
Mei  13 
Juni  13  10 
Juli  17  10 
Augustus  18  11 
September  14  11 
Oktober  11  14 
November  17 
December  -1  19 

Weerstation MONTREAL

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9  13 
Februari  -8  11 
Maart  -2 
April  10 
Mei  15  10 
Juni  20  10 
Juli  22  10 
Augustus  21 
September  17  10 
Oktober  10  10 
November  11 
December  -6  13 

Weerstation QUEBEC

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -21  14 
Februari  -10  12 
Maart  -4  11 
April  10 
Mei  12  10 
Juni  19  11 
Juli  21  11 
Augustus  19 
September  15  10 
Oktober  10 
November  13 
December  -8  14 

Weerstation TORONTO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4  14 
Februari  -3  11 
Maart  11 
April  10 
Mei  14  10 
Juni  19 
Juli  22 
Augustus  21 
September  17 
Oktober  10 
November  11 
December  -2  11 

Weerstation VANCOUVER

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14 
Februari  12 
Maart  12 
April  11  10 
Mei  14  11 
Juni  17  12 
Juli  20  10  13 
Augustus  19  14 
September  15  13 
Oktober  12  11  12 
November  13  11 
December  14  10 

Weerstation WINNIPEG

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -18 
Februari  -15 
Maart  -7 
April 
Mei  14 
Juni  19  10 
Juli  22  10 
Augustus  20 
September  14 
Oktober 
November  -4 
December  -13