Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie

 Reisinformatie

Canada

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 06-10-2022

Canada (Nova Scotia) – orkaan Fiona : calamiteit vastgesteld

De Calamiteitencommissie heeft op 5 oktober 2022 naar aanleiding van orkaan Fiona en Nova Scotia, Canada de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 24 september 2022 voor die plaatsen op Nova Scotia, Canada die werden getroffen, of dreigden te worden getroffen, door orkaan Fiona.

  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 24 september 2022 voor die plaatsen op Nova Scotia, Canada waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (naderende) orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen die op 24 september 2022 al waren aangevangen en die als gevolg van deze (naderende) orkaan niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.

Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 24 september 2022 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Fiona voor Nova Scotia, Canada bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.  (De gevolgen van) deze (dreigende) natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Aanvullende info
ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Grensdocumenten
Heb je de juiste (grens)papieren voor jouw bestemming?
Sommige landen eisen een specifieke geldigheidsduur van jouw paspoort. Ook kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit land, soms afhankelijk van je nationaliteit. Kijk voor meer informatie hierover bij het ministerie van BuZa op deze pagina onder 'Reisdocumenten & visa' of vraag advies bij jouw reisonderneming.

Gezondheid

LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)

De meest actuele informatie vind je op de website van LCR, met alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land plus alle informatie over actuele epidemieën. Jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd bepalen welke vaccinaties en maatregelen jij nodig hebt. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).

Ga je reizen? Ga gezond met ‘Vaccinaties op Reis’!

VaccinatiesOpReis.nl is in Nederland dé specialist voor inentingen en exclusief partner van ANVR. Neem contact op met jouw ANVR-reisondernemer voor een afspraak en ontvang 5% korting op je vaccinaties.

Ga je op reis? Doe mee aan het muggenonderzoek?

ANVR en de bij haar aangesloten reisondernemingen vinden de gezondheid en veiligheid van onze reizigers heel belangrijk. Daarom werken wij graag mee aan het muggenonderzoek ‘One Health travel’ van UMC Utrecht, Leids UMC en Erasmus MC. Maar daar hebben wij jouw hulp bij nodig!
Geïnteresseerd? Ga dan naar www.ohtravel.nl, lees de informatie over muggen en de overdraagbare infecties en als je het onderzoek wil helpen, meld je dan geheel vrijwillig aan! Ga ook ‘muggenwijs’ op reis!

Bron: LCR

Om je de meest actuele informatie te geven, verwijzen wij je naar de website van LCR, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Hier vind je alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land, plus alle informatie over actuele epidemieën.

Uiteindelijk bepalen jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd welke vaccinaties en maatregelen nodig zijn. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor jouw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).
Klimaat

Weerstation ANCHORAGE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -10 
Februari  -6 
Maart  -3 
April 
Mei 
Juni  13 
Juli  15  10 
Augustus  14  11 
September  11  11 
Oktober 
November  -3 
December  -9 

Weerstation BANFF

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9 
Februari  -7 
Maart  -2 
April 
Mei  10 
Juni  14 
Juli  17 
Augustus  16 
September  11 
Oktober 
November  -3 
December  -7 

Weerstation CALGARY

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9 
Februari  -6 
Maart 
April 
Mei  12 
Juni  16  12 
Juli  19  10 
Augustus  18  10 
September  13 
Oktober 
November  -1 
December  -5 

Weerstation EDMONTON

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -13 
Februari  -10 
Maart  -3 
April 
Mei  13 
Juni  17  10 
Juli  19  10  10 
Augustus  18 
September  12 
Oktober 
November  -2 
December  -9 

Weerstation GANDER AIRPORT

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4  19 
Februari  -5  17 
Maart  -1  17 
April  15 
Mei  13 
Juni  13  10 
Juli  17  10 
Augustus  18  11 
September  14  11 
Oktober  11  14 
November  17 
December  -1  19 

Weerstation MONTREAL

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9  13 
Februari  -8  11 
Maart  -2 
April  10 
Mei  15  10 
Juni  20  10 
Juli  22  10 
Augustus  21 
September  17  10 
Oktober  10  10 
November  11 
December  -6  13 

Weerstation QUEBEC

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -21  14 
Februari  -10  12 
Maart  -4  11 
April  10 
Mei  12  10 
Juni  19  11 
Juli  21  11 
Augustus  19 
September  15  10 
Oktober  10 
November  13 
December  -8  14 

Weerstation TORONTO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4  14 
Februari  -3  11 
Maart  11 
April  10 
Mei  14  10 
Juni  19 
Juli  22 
Augustus  21 
September  17 
Oktober  10 
November  11 
December  -2  11 

Weerstation VANCOUVER

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14 
Februari  12 
Maart  12 
April  11  10 
Mei  14  11 
Juni  17  12 
Juli  20  10  13 
Augustus  19  14 
September  15  13 
Oktober  12  11  12 
November  13  11 
December  14  10 

Weerstation WINNIPEG

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -18 
Februari  -15 
Maart  -7 
April 
Mei  14 
Juni  19  10 
Juli  22  10 
Augustus  20 
September  14 
Oktober 
November  -4 
December  -13