Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie

 Reisinformatie

Peru

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 16-12-2022

​De Calamiteitencommissie heeft voor de molestsituaties in Peru de hierna volgende besluiten genomen:

  • - Vaststelling van een calamiteit met ingang van 7 december 2022 voor die plaatsen in Peru die werden getroffen door molest. Het betreft gewelddadige rellen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest van de inheemse bevolking tegen de afzetting van de Peruaanse president.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 7 december 2022 voor die plaatsen in Peru waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit zijn plaatsen die niet bereikt of juist niet verlaten kunnen worden wegens rellen of wegblokkades.
    - Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing

Deelnemers kunnen voor reizen naar het genoemde gebied die op 7 december 2022 al waren aangevangen en die ter plaatse – als gevolg van de molestsituaties – niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis

Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.

Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 7 december 2022 geldt dat de (gevolgen van) de molestsituaties bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. De gevolgen van deze molestsituaties vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.


Aanvullende info
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 19-09-2019

ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
De campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen wordt internationaal gecoördineerd door ECPAT (www.ecpat.nl) en gesteund door de ANVR en de internationale reisindustrie. ECPAT voert campagne in meer dan 60 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk.


ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Grensdocumenten
Heb je de juiste (grens)papieren voor jouw bestemming?
Sommige landen eisen een specifieke geldigheidsduur van jouw paspoort. Ook kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit land, soms afhankelijk van je nationaliteit. Kijk voor meer informatie hierover bij het ministerie van BuZa op deze pagina onder 'Reisdocumenten & visa' of vraag advies bij jouw reisonderneming.

Gezondheid

LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)

De meest actuele informatie vind je op de website van LCR, met alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land plus alle informatie over actuele epidemieën. Jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd bepalen welke vaccinaties en maatregelen jij nodig hebt. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).

Ga je reizen? Ga gezond met ‘Vaccinaties op Reis’!

VaccinatiesOpReis.nl is in Nederland dé specialist voor inentingen en exclusief partner van ANVR. Neem contact op met jouw ANVR-reisondernemer voor een afspraak en ontvang 5% korting op je vaccinaties.

Ga je op reis? Doe mee aan het muggenonderzoek?

ANVR en de bij haar aangesloten reisondernemingen vinden de gezondheid en veiligheid van onze reizigers heel belangrijk. Daarom werken wij graag mee aan het muggenonderzoek ‘One Health travel’ van UMC Utrecht, Leids UMC en Erasmus MC. Maar daar hebben wij jouw hulp bij nodig!
Geïnteresseerd? Ga dan naar www.ohtravel.nl, lees de informatie over muggen en de overdraagbare infecties en als je het onderzoek wil helpen, meld je dan geheel vrijwillig aan! Ga ook ‘muggenwijs’ op reis!

Bron: LCR

Om je de meest actuele informatie te geven, verwijzen wij je naar de website van LCR, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Hier vind je alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land, plus alle informatie over actuele epidemieën.

Uiteindelijk bepalen jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd welke vaccinaties en maatregelen nodig zijn. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor jouw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).
Klimaat

Weerstation AREQUIPA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  17 
Februari  17  10 
Maart  17 
April  17 
Mei  17 
Juni  16 
Juli  16 
Augustus  16 
September  17 
Oktober  17 
November  17 
December  17 

Weerstation CAJAMARCA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  17  10 
Februari  17  11 
Maart  17  12 
April  16  10 
Mei  16 
Juni  16 
Juli  16 
Augustus  16 
September  17 
Oktober  17 
November  17 
December  17 

Weerstation CHICLAYO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  26  21 
Februari  27  23 
Maart  27  21 
April  25  21 
Mei  23  20 
Juni  22  20 
Juli  21  18 
Augustus  21  17 
September  21  17 
Oktober  22  18 
November  22  19 
December  24  19 

Weerstation CUZCO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14  16 
Februari  14 
Maart  14  11 
April  14 
Mei  14 
Juni  13 
Juli  13 
Augustus  14 
September  14 
Oktober  15 
November  15  10 
December  15  13 

Weerstation IQUITOS

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  29  12 
Februari  28  12 
Maart  28  12 
April  28  12 
Mei  27  12 
Juni  27  11 
Juli  27  11 
Augustus  28  11 
September  29  12 
Oktober  29  12 
November  28  12 
December  29  12 

Weerstation LIMA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  25  20 
Februari  25  21 
Maart  25  21 
April  24  19 
Mei  21  18 
Juni  18  17 
Juli  18  17 
Augustus  17  16 
September  18  16 
Oktober  19  17 
November  21  18 
December  23  19 

Weerstation PISCO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  21 
Februari  25  21 
Maart  25  21 
April  22  19 
Mei  20  18 
Juni  18  18 
Juli  17  17 
Augustus  17  16 
September  17  16 
Oktober  18  16 
November  19  17 
December  22  18 

Weerstation PIURA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  30 
Februari  30 
Maart  31 
April  30 
Mei  27 
Juni  25 
Juli  24 
Augustus  24 
September  26 
Oktober  26 
November  26 
December  27 

Weerstation PUCALLPA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  30  10 
Februari  29  11 
Maart  29  11 
April  29  11 
Mei  28 
Juni  28 
Juli  28 
Augustus  29 
September  30 
Oktober  29  10 
November  30  11 
December  30  10 

Weerstation PUERTO MALDONADO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  14 
Februari  27  13 
Maart  28  14 
April  27  10 
Mei  27 
Juni  26 
Juli  25 
Augustus  28 
September  29 
Oktober  28  10 
November  28  11 
December  28  14 

Weerstation SAN JUAN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  21 
Februari  25  21 
Maart  24  20 
April  22  19 
Mei  20  18 
Juni  19  17 
Juli  17  17 
Augustus  17  16 
September  17  16 
Oktober  19  16 
November  21  17 
December  22  18 

Weerstation TINGO MARIA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  26 
Februari  26 
Maart  26 
April  26 
Mei  27 
Juni  26 
Juli  26 
Augustus  27 
September  27 
Oktober  27 
November  27 
December  27 

Weerstation TRUJILLO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  22  18 
Februari  24  22 
Maart  23  21 
April  22  20 
Mei  21  19 
Juni  20  19 
Juli  19  17 
Augustus  18  17 
September  18  17 
Oktober  19  17 
November  20  18 
December  21  18