Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie

 Reisinformatie

Dominicaanse Republiek

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 13-09-2017

Orkaan Irma: dreigende calamiteit vastgesteld d.d. 13-09-2017

De Calamiteitencommissie heeft op 12 september 2017 voor orkaan Irma en de Dominicaanse Republiek de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 6 september 2017 voor de Dominicaanse Republiek, vanwege de passage van orkaan Irma; 
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 6 tot en met 12 september 2017 als gevolg van deze dreigende calamiteit voor die plaatsen in de Dominicaanse Republiek waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde dreigende calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar de Dominicaanse Republiek die op 6 september 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op de Dominicaanse Republiek als gevolg van de passage van orkaan Irma niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen tijdelijk gestaakt.
Bij tijdelijke staking van de reis – wegens verblijf in shelters – heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen noodzaak tot repatriëring. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen naar de Dominicaanse Republiek vanaf 6 september 2017 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Irma bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert.
Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Klanten kunnen hiervoor mogelijk een beroep doen op hun reisverzekeraar.
Aanvullende info
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 14-04-2016

Aanvullende gezondheidsinformatie LCR

Zika-virus (16-03-2017)
Het zika-virus is ook gemeld in de Dominicaanse Republiek.
Zie voor meer informatie de nieuwspagina van LCR.


ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Gezondheid
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 11-09-2017

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep. Zie ook Aanvullende info.

DTP Vaccinatie aanbevolen.
Hepatitis A Vaccinatie aanbevolen.
Hepatitis B Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Tuberculose Verhoogd risico op TBC. Raadpleeg (huis) arts / GGD of vaccinatie/controle op besmetting voor u zinvol is.
Rabies Kan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Malaria Komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten. U wordt geadviseerd een noodkuur mee te nemen voor het geval u malaria krijgt. Middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Muggen Ziekten die door muggen worden overgedragen komen voor zoals zika, chikungunya en dengue koorts/knokkelkoorts. Bescherm u goed tegen muggenbeten.
Schistosomiasis In dit land is er een risico op schistosomiasis bij contact met zoet oppervlaktewater.
Klimaat

Weerstation PUNTA CANA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  25  10  26 
Februari  25  10  25 
Maart  26  10  26 
April  26  11  27 
Mei  27  15  27 
Juni  27  13  27 
Juli  28  14  28 
Augustus  28  14  28 
September  28  13  28 
Oktober  28  14  28 
November  27  15  27 
December  26  13  27 

Weerstation SANTO DOMINGO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  26  26 
Februari  26  26 
Maart  26  25 
April  26  27 
Mei  27  11  27 
Juni  28  12  27 
Juli  28  11  28 
Augustus  28  11  28 
September  28  11  28 
Oktober  28  11  28 
November  27  10  27 
December  26  27 

Weerstation PUERTO PLATA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  24  14  26 
Februari  24  13  25 
Maart  25  12  25 
April  26  11  26 
Mei  27  10  27 
Juni  28  27 
Juli  28  28 
Augustus  28  28 
September  28  29 
Oktober  28  12  28 
November  26  16  27 
December  25  18  27