Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie
Ministerie BuZa
Calamiteitenfonds
Aanvullende info
Grensdocumenten
Gezondheid
Klimaat
f91d9786-eaa2-4539-805a-b9d2fcfffea3
ANVR-leden
Voor deze bestemming kan je terecht bij je eigen reisbureau/reisadviseur of bij de onderstaande reisondernemingen:

333TRAVEL »
Aeroglobe International B.V. »
AirCruise B.V. »
Amicitia Reizen B.V. »
Askja Reizen B.V. »
Bohemian birds B.V. »
C&O Travel B.V. »
Club Mediterranee Holland B.V. »
Cruise Travel Nederland B.V. »
Cruisewinkel.nl B.V. »
Da Vinci Travel B.V. »
De Jong Intra Vakanties GmbH »
Djoser B.V. »
Dock C CruisePartners B.V. »
Doets Reizen »
Dreamlines Netherlands B.V. »
DrieTour Reizen B.V. »
Euronature B.V. »
Fietsvakantiewinkel B.V. »
Flow Reizen »
Gebo Special Products B.V. »
Hannick Reizen B.V. »
HHD AG »
High Flight International B.V. »
Horizon Travel B.V. »
Incento B.V. »
IOT groups B.V. »
Labrys B.V. »
Miles Travel B.V. »
Mosae Group Travel »
Nederland Reist Voordelig B.V. »
OAD Touroperating B.V. »
Pin High Golf Travel B.V. »
Q.A.S. Quality Air Services B.V. »
Race Experience B.V. »
Rho-Delta Travel b.v. »
Sajetspecials B.V. »
Sawadee Amsterdam B.V. »
Snowtime B.V. »
SNP Natuurreizen B.V. »
Sophus Travel v.o.f. »
SRC Reizen B.V. »
Stichting Dolfijn Vakanties »
Stichting Het Buitenhof »
Stichting Wielewaal »
Stip Reizen B.V. »
Sunair Vakanties B.V. »
Sundowner »
Tioga Tours B.V. »
Travel Trend B.V. »
Travelhome BV »
Traveljet Vakanties B.V. »
Travelnauts B.V. »
TravelWorld B.V. »
TUI Nederland N.V. »
Untamed Travelling »
V.o.f. Reisorganisatie Internatuur »
Van Verre Reizen »
VCK Travel B.V. »
Wereldcontact Reizen B.V. »
Yaxa Reizen »
Zeetours Cruises »

 Reisinformatie

Verenigde Staten

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 12-09-2019

Verenigde Staten, Alaska – bosbranden

Bericht op www.calamiteitenfonds.nl  d.d.  11-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 11 september 2019 naar aanleiding van de recente bosbranden in Alaska, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 18 augustus 2019 voor die plaatsen in Alaska, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbranden. Op dat moment lag het getroffen gebied rondom de afgesloten Sterling Highway.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 18 augustus 2019 voor die plaatsen in Alaska, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorga-nisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen die op 18 augustus 2019 al waren aangevangen en die als gevolg van de bosbranden in Alaska niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend. Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator. De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Let op:

Voor reizen waarbij alleen een camper is gehuurd, en de consument niet via de reis-organisator campingplaatsen heeft gereserveerd bestaat de verplichting voortvloeiend uit de reisovereenkomst (als bedoeld in de formulering van de vaststelling van een uitke-ringsvatbare situatie) uit het leveren van de camper. Wanneer de consument niet de door hem gewenste route kan afleggen maar er wel een gelijkwaardige alternatieve route kan worden gereden kan de reisorganisator aan deze verplichting voldoen. Er is dan geen sprake van een uitkeringsvatbare situatie. Bij de afwikkeling van schadeclaims zal het bureau hiermee rekening moeten houden. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 18 augustus 2019 (maar zie ook hieronder *) geldt dat (de gevolgen van) de bosbranden in Alaska bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk. Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

  • De vaststelling van een calamiteit - met ingang van 18 augustus 2019 voor die plaatsen in Alaska die werden getroffen door bosbranden - ziet uitsluitend op de situatie op dat moment. Wanneer op een latere datum in een ander gebied een nieuwe bosbrand ontstaat, is dit een nieuwe calamiteit. Er is immers eigenlijk sprake van elkaar opvolgende calamiteiten, zowel in tijd als ook in plaats. Dit laat zich lastig in één besluit vangen, en is pas achteraf precies te bepalen.Wij zullen bij de afwikkeling van schadeclaims telkens rekening houden met de situatie op het moment van aanvang van de reis, en de gebeurtenissen tijdens de reis. Reisorganisatoren die na 18 augustus reizen naar Alaska laten aanvangen gaan voor aanvang van de reis na of de verplichtingen uit de reisovereenkomst kunnen worden nagekomen. Zijn de geboekte accommodaties bereikbaar en beschikbaar? Wanneer dit zo is, en tijdens de uitvoering van de reis doen zich problemen voor wegens nieuwe bosbranden, dan is sprake van een nieuwe calamiteit waarvoor onze garantieregeling geldt. Immers, de (nieuwe) bosbrand is dan een abnormale en onvoorziene gebeurtenis die zich pas tijdens de reis voordoet. Het fonds geeft geen dekking voor reisaanpassingen wegens bosbranden op een specifieke locatie die voor aanvang van de reis al bekend waren. Immers, die branden vormen een risico inherent aan de reis. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

--------------------------
Orkaan Dorian

Bericht op www.calamiteitenfonds.nl d.d. 09-09-2019

 

De Calamiteitencommissie heeft op 6 september 2019 voor orkaan Dorian de volgende besluiten genomen:

Bahama’s:

  • ­Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 31 augustus 2019 voor de Bahama’s, vanwege de passage van orkaan Dorian;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 31 augustus 2019 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op de Bahama’s waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Florida:

  • ­Vaststelling van een dreigende calamiteit van 1 september 2019 tot 2 september 24:00 uur lokale tijd voor Florida, Verenigde Staten, vanwege de passage van orkaan Dorian;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 1 september 2019 tot 2 september 24:00 uur lokale tijd als gevolg van deze dreigende calamiteit voor die plaatsen in Florida waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde dreigende calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar de Bahama’s die op 31 augustus 2019 of reizen naar Florida die op 1 september 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die als gevolg van de passage van orkaan Dorian niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen tijdelijk gestaakt.

Bij tijdelijke staking van de reis – bijvoorbeeld wegens evacuatie door de (lokale) overheid of wegens verblijf in shelters – heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen noodzaak tot  repatriëring. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk is dan kunnen in overleg met het Calamiteitenfonds reizen definitief worden gestaakt en klanten eerder dan gepland teruggehaald worden naar Nederland.

De redelijke kosten voor deze repatriëring komen – onder de voorwaarde dat hierover is overlegd met het Calamiteitenfonds – voor vergoeding in aanmerking.

Voor reizen naar de Bahama’s met een vertrekdatum vanaf 31 augustus en voor reizen naar Florida met een vertrekdatum vanaf 1 september 2019 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Dorian bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.

(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Aanvullende info
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 11-09-2019

Extra gezondheidsinfo van LCR d.d. 01/04/2019:
Mazelen      

In een aantal Europese landen, waarvoor geen standaard mazelenvaccinatie-advies geldt, zijn er op dit moment lokale uitbraken gaande. Het gaat om de volgende landen: Bosnië en Herzegovina, Polen, Tsjechië, Slowakije, Italië, Frankrijk, Bulgarije, Litouwen en Engeland (onder de orthodox Joodse gemeenschap in Londen). Ook in de Verenigde Staten (met name onder de orthodox Joodse gemeenschap in New York), en in de grensgebieden van de landen rondom Venezuela komen lokale uitbraken voor.

Maatregelen
In gebieden met lokale uitbraken wordt geadviseerd om bij nauw contact met de lokale bevolking (familiebezoek, logeren bij mensen in huis) de vaccinatiestatus op peil te brengen. Dit geldt voor reizigers die vanaf 1965 zijn geboren en geen mazelen hebben doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma zijn ingeënt. Bij nauw contact met de lokale bevolking wordt in deze gebieden tevens vaccinatie aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vaccinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen. Bij gewone vakantiereizen en bij verblijf op camping of in een hotel of resort is in gebieden met lokale uitbraken (vervroegde) mazelenvaccinatie niet nodig.

------
Extra info grensdocumenten d.d. 15 december 2017

Verenigde Staten reisverbod gehandhaafd door het Hooggerechtshof
Op maandag 4 december besloot het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten om de derde en meest recente versie van het inreisverbod van de Trump-administratie in werking te laten treden.
Dit inreisverbod treft de volgende nationaliteiten: Iran, Libië, Syrië, Jemen, Somalië, Tsjaad, Noord-Korea en Venezuela. In tegenstelling tot het vorige verbod, is deze versie voor onbepaalde tijd en verschillen de beperkingen per land. CIBT zal de ontwikkelingen rondom het inreisverbod nauwlettend in de gaten houden en wij zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. Klik hier voor gedetailleerde informatie over de bovenstaande nationaliteiten.

Wij raden een ieder aan om zorgvuldig om te gaan met de huidige situatie.

Als u één van de nationaliteiten bezit die hier worden vermeld, maar wel een permanente verblijfsvergunning heeft voor de VS, inclusief 'Green Card', raden wij u aan om contact op te nemen met het Amerikaanse consulaat en uw luchtvaartmaatschappij alvorens u naar de Verenigde Staten reist.

--------
Extra info d.d. 30 juni 2017 verscherpte veiligheidsmaatregelen voor VS vluchten         Bron: CIBT

De Department of Homeland Security (DHS) heeft afgelopen woensdag (28-6-2017) aangekondigd dat er verscherpte veiligheids- en screeningsmaatregelen geïntroduceerd zullen worden op alle vluchten naar de VS. Deze nieuwe regelgeving, die van toepassing zal zijn op 105 landen, 280 vliegvelden en 180 luchtvaartmaatschappijen, zal binnen de komende paar weken van kracht worden. De DHS heeft besloten om de huidige ban op laptops en persoonlijke elektronica niet uit te breiden. Ze hebben wel aangegeven dat luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden die niet voldoen aan de nieuwe regelgeving het risico lopen om boetes en/of een verbod opgelegd te krijgen voor alle persoonlijke elektronica. Ook lopen zij het risico dat hun landingsvergunning in de VS ingetrokken wordt. CIBTvisas houdt deze maatregelen nauwlettend in de gaten en zodra wij over meer informatie beschikken zullen wij deze met u delen.


ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Grensdocumenten
Heb je de juiste (grens)papieren voor jouw bestemming?
Sommige landen eisen een specifieke geldigheidsduur van jouw paspoort. Ook kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit land, soms afhankelijk van je nationaliteit. Kijk voor meer informatie hierover bij het ministerie van BuZa op deze pagina onder 'Reisdocumenten & visa' of vraag advies bij jouw reisonderneming.
Gezondheid

LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)

De meest actuele informatie vind je op de website van LCR, met alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land plus alle informatie over actuele epidemieën. Jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd bepalen welke vaccinaties en maatregelen jij nodig hebt. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).

Ga je reizen? Ga gezond met ‘Vaccinaties op Reis’!

VaccinatiesOpReis.nl is in Nederland dé specialist voor inentingen en exclusief partner van ANVR. Neem contact op met jouw ANVR-reisondernemer voor een afspraak en ontvang 5% korting op je vaccinaties.

Ga je op reis? Doe mee aan het muggenonderzoek?

ANVR en de bij haar aangesloten reisondernemingen vinden de gezondheid en veiligheid van onze reizigers heel belangrijk. Daarom werken wij graag mee aan het muggenonderzoek ‘One Health travel’ van UMC Utrecht, Leids UMC en Erasmus MC. Maar daar hebben wij jouw hulp bij nodig!
Geïnteresseerd? Ga dan naar www.ohtravel.nl, lees de informatie over muggen en de overdraagbare infecties en als je het onderzoek wil helpen, meld je dan geheel vrijwillig aan! Ga ook ‘muggenwijs’ op reis!

Bron: LCR

Om je de meest actuele informatie te geven, verwijzen wij je naar de website van LCR, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Hier vind je alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land, plus alle informatie over actuele epidemieën.

Uiteindelijk bepalen jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd welke vaccinaties en maatregelen nodig zijn. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor jouw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).
Klimaat

Weerstation ASPEN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4 
Februari  -3 
Maart 
April 
Mei  12 
Juni  17 
Juli  20 
Augustus  19 
September  15 
Oktober  10 
November 
December  -2 

Weerstation ATLANTA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  13  10 
April  18 
Mei  22 
Juni  26 
Juli  27  10 
Augustus  27 
September  24 
Oktober  19 
November  13 
December 

Weerstation BOSTON / LOGAN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart 
April  11 
Mei  16  10 
Juni  22  14 
Juli  24  17 
Augustus  23  18 
September  19  18 
Oktober  14  15 
November  11 
December 

Weerstation CHICAGO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4 
Februari  -2 
Maart  10 
April  11  11 
Mei  17  10 
Juni  22  10 
Juli  24  10 
Augustus  24 
September  20 
Oktober  14 
November 
December  -1 

Weerstation DALLAS / FT. WORTH

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari  11 
Maart  15 
April  21 
Mei  24 
Juni  29  10 
Juli  31  11 
Augustus  31  10 
September  27 
Oktober  22 
November  15 
December  11 

Weerstation DENVER

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart 
April  11 
Mei  16 
Juni  22  10 
Juli  25  10 
Augustus  25 
September  20 
Oktober  14 
November 
December 

Weerstation DETROIT

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -3  10 
Februari  -2 
Maart  10 
April  11 
Mei  17 
Juni  23 
Juli  25  10 
Augustus  24 
September  20 
Oktober  14 
November 
December  10 

Weerstation EASTERN ISLAND

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  21 
Februari  20  20 
Maart  20  20 
April  21  21 
Mei  23  22 
Juni  26  24 
Juli  27  26 
Augustus  27  26 
September  27  27 
Oktober  25  25 
November  23  23 
December  21  21 

Weerstation FAIRBANKS

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -21 
Februari  -18 
Maart  -9 
April 
Mei  11  10 
Juni  17  11 
Juli  19 
Augustus  15 
September 
Oktober  -3 
November  -14 
December  -20 

Weerstation HAWAII

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  23  24 
Februari  23  24 
Maart  23  24 
April  24  24 
Mei  25  25 
Juni  26  25 
Juli  26  26 
Augustus  27  26 
September  27  26 
Oktober  26  26 
November  25  25 
December  24  24 

Weerstation JUNEAU

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4  12 
Februari  -2  14 
Maart  14 
April  12 
Mei  10  17 
Juni  13  11 
Juli  15  13  12 
Augustus  14  16  13 
September  11  17  13 
Oktober  20  11 
November  19 
December  -1  18 

Weerstation KEY WEST

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  22  24 
Februari  23  24 
Maart  25  10  24 
April  26  10  25 
Mei  28  10  26 
Juni  29  10  27 
Juli  30  10  28 
Augustus  30  10  11  28 
September  29  12  28 
Oktober  27  27 
November  25  26 
December  23  25 

Weerstation LAS VEGAS / MC. CARRAN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari  12 
Maart  15 
April  20  11 
Mei  26  12 
Juni  31  13 
Juli  35  12 
Augustus  33  11 
September  29  11 
Oktober  22 
November  14 
December 

Weerstation LOS ANGELES

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16 
Februari  15 
Maart  15 
April  16 
Mei  16 
Juni  17 
Juli  11  19 
Augustus  11  18 
September  17 
Oktober  17 
November  16 
December  16 

Weerstation MIAMI

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  21  23 
Februari  21  22 
Maart  23  23 
April  24  10  24 
Mei  27  26 
Juni  28  10  10  27 
Juli  29  10  12  28 
Augustus  29  10  12  28 
September  28  15  28 
Oktober  26  12  27 
November  23  24 
December  22  23 

Weerstation MINNEAPOLIS

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -9 
Februari  -7 
Maart  -1 
April 
Mei  16 
Juni  21  10 
Juli  24  10 
Augustus  23 
September  18 
Oktober  12 
November 
December  -6 

Weerstation NASHVILLE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  10 
Februari 
Maart  11  10 
April  18 
Mei  22 
Juni  27  10 
Juli  28 
Augustus  28 
September  24 
Oktober  18 
November  11 
December 

Weerstation NEW ORLEANS

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14  19 
Februari  16  20 
Maart  19  21 
April  22  23 
Mei  26  24 
Juni  28  10  10  26 
Juli  30  13  28 
Augustus  30  12  28 
September  28  28 
Oktober  23  27 
November  18  23 
December  15  22 

Weerstation NEW YORK

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  10 
April  13 
Mei  15  10  11 
Juni  23  16 
Juli  26  19 
Augustus  25  21 
September  18  20 
Oktober  16  17 
November  10  12 
December 

Weerstation ORLANDO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18 
Februari  19 
Maart  21 
April  23 
Mei  26 
Juni  28  10 
Juli  29  13 
Augustus  29  12 
September  28  14 
Oktober  25 
November  21 
December  18 

Weerstation PORTLAND

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  15 
Februari  14 
Maart  15 
April  12  11 
Mei  16 
Juni  19 
Juli  22  10 
Augustus  21 
September  19 
Oktober  14  11 
November  15 
December  17 

Weerstation SALT LAKE CITY

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -2 
Februari 
Maart 
April  12 
Mei  18  10 
Juni  22  11 
Juli  28  12 
Augustus  27  11 
September  21  10 
Oktober  14 
November 
December 

Weerstation SAN FRANCISCO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12  13 
Februari  13  12 
Maart  14  12 
April  14  13 
Mei  15  10  13 
Juni  16  11  14 
Juli  16  10  14 
Augustus  16  15 
September  18  15 
Oktober  17  14 
November  15  13 
December  12  13 

Weerstation SEATTLE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  17 
Februari  13 
Maart  14 
April  12  11 
Mei  15 
Juni  17 
Juli  19  10 
Augustus  19 
September  17 
Oktober  13  12 
November  15 
December  17 

Weerstation TUCSON

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  12 
Februari  14 
Maart  17  10 
April  20  12 
Mei  25  13 
Juni  30  13 
Juli  32  12 
Augustus  31  11 
September  29  11 
Oktober  22  10 
November  16 
December  14 

Weerstation WASHINGTON / NAT

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari 
Februari 
Maart  10 
April  16 
Mei  21  10 
Juni  26 
Juli  28  10 
Augustus  27 
September  23 
Oktober  17 
November  11 
December 

Weerstation WEST PALM BEACH

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  21  23 
Februari  21  22 
Maart  23  23 
April  24  10  24 
Mei  27  26 
Juni  28  10  10  27 
Juli  29  10  12  28 
Augustus  29  10  12  28 
September  28  15  28 
Oktober  26  12  27 
November  23  24 
December  22  23