Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie

 Reisinformatie

Japan

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 12-09-2018

In augustus en september 2018 zijn door de Calamiteitencommissie drie bindende besluiten genomen t.a.v. Japan. Deze zijn hieronder opgenomen.  

Bindend besluit Japan - aardbeving  -  d.d. 07-09-2018

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving op het Japanse eiland Hokkaido, ongeveer 100 km ten zuiden van Sapporo op 5 september 2018 (03:00 uur lokale tijd, t.o.v. Nederland +7 uur) de volgende besluiten genomen: 
  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 5 september 2018 voor die delen van het Japan (Sapporo en omgeving) die werden getroffen door een aardbeving;

  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 5 september 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Japan (Sapporo en omgeving) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. 

Uitvoeringsinstructie

De uitkeringsvatbare situatie geldt voor die gebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 

Deelnemers kunnen voor reizen die op 6 september 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de aardbeving - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend. 

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen – c.q. van de repatriëring - aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.

Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 5 september 2018 (na de aardbeving) geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving nabij Sapporo, Japan bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.
----------

Bindend besluit Japan - orkaan Jebi  -  d.d. 07.09.2018

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Jebi in Japan de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op 4 september 2018 voor (zuid-west-)Japan, in elk geval de gebieden Osaka en Kioto vanwege de orkaan Jebi;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 4 september tot nader besluit als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Japan, zoals Osaka en Kioto, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar de getroffen gebieden in Japan die op 4 september 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 4 september 2018 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Jebi in Japan bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

----------

Bindend besluit Japan - overstromingen     -   
 d.d. 13-8-2018
De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen in Japan vorige maand de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 6 juli 2018 voor die delen van Japan die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 6 tot en met 17 juli als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Japan (zoals Shikoku en Kuyushu) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Japan die op 6 juli 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 6 juli 2018 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in Japan bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. 
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.
Aanvullende info
ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Gezondheid
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 06-09-2017

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Mazelen

Verhoogd risico. Vaccinatie aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie ook aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen. 

Teken encefalitis

Komt (mogelijk) voor. Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.

Japanse Encefalitis

Komt (mogelijk) voor. Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.

​MuggenZiekten die door muggen worden overgedragen komen voor zoals zika, chikungunya en dengue koorts/knokkelkoorts. Bescherm u (overdag) goed tegen muggenbeten.
Klimaat

Weerstation TOKYO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13 
Februari  13 
Maart  10  10  14 
April  15  11  16 
Mei  19  12  18 
Juni  22  12  20 
Juli  26  11  23 
Augustus  28  10  25 
September  21  13  24 
Oktober  19  12  22 
November  13  19 
December  15